Tải Melodyne 2.1 vst plugin full Google Driver

Tải Melodyne 2.1 vst plugin full Google Driver

Tải Melodyne 2.1 vst plugin full Google Drivermelodyne plugin - Online Discount Shop for Electronics, Apparel, Toys,  Books, Games, Computers, Shoes, Jewelry, Watches, Baby Products, Sports &  Outdoors, Office Products, Bed & Bath, Furniture, Tools, Hardware,  Automotive Parts, Accessories

Link tải tại đây

Vui lòng nhập pass là dientulamphat.com

Hãy tắt phần mềm quét virus của máy trước khi cài đặt.

Melodyne là một chương trình cho phép một cách tiếp cận hoàn toàn mới để xử lý chất liệu âm thanh. Nó phân tích cao độ và thời gian của các tệp âm thanh đơn âm (ví dụ: từ ca sĩ, nhạc cụ gió hoặc dây) và mang đến cơ hội thay đổi toàn bộ giai điệu theo cách mà trước đây chỉ có thể có ở Cấp độ MIDI. Melodyne có thể thay đổi các thông số âm nhạc của giọng nói hoặc nhạc cụ mà không có bất kỳ ảnh hưởng thực tế nào đến tính cách của bản ghi âm. Melodyne trích xuất cao độ và nhịp điệu, đồng thời cung cấp một khu vực để chơi với chất liệu âm thanh. Bất kỳ thay đổi nào trong tài liệu này đều được phần mềm diễn giải theo cách thông minh về mặt âm nhạc và kết quả sẽ luôn tự nhiên. Làm việc với Melodyne dễ dàng như chỉnh sửa ghi chú với MIDI.